Projektim dhe implementim i sistemit te Laboratorit te Teknologjise se Aplikuar (LTA). Ngritja e qendres me sistemet multi-aplikative te identifikimit biometrik te personit.