Industritë dhe Zgjidhjet

Ndërtim

Të përgjithshme

Suksesi i sotëm bazohet në zgjidhje të plota, duke integruar aspekte teknike dhe ekonomike, në sisteme dhe rrjete në kushte të ndryshme që duhet të merren parasysh.

Në fushën e ndërtimit R&T Group bashkëpunon me partnerë seriozë. Një nga bashkëpunëtorët tanë më të afërt është studioja e arkitekturës "Space" në Shtutgart, Gjermani.

Për çdo shërbim të R&T Group është konformiteti i cilësisë së standardeve evropiane dhe çertifikimi i konformitetit të Evropës dhe çertifikimi i cilësisë së Bashkimit Evropian.

Inxhinieri strukturore

Inxhinieri strukturore

Projektimi dhe mbikëqyrje për:

 • Kuadrin strukturor
 • Ndërtesat
 • Ndërtime betoni
 • Ndërtime çeliku
 • Ndërtime të përbëra
 • Ndërtime industriale dhe banimi

Inxhinieri civile

Themele të veçanta

Shërbime këshillimore gjeoteknike

Struktura nëntokësore

Sisteme infrastrukture

Ngrohje, kondicionim ajri, ventilim, instalimet elektrike plus :

 • Telefoni
 • Fibra optike
 • Linja interneti me dhe pa kabllo (Wireless)
 • Sisteme radio
 • Sisteme sigurie

Gips

Punime suvaje me gips gypsum

Restaurimi i brendshëm dhe i jashtëm :

 • Objekte historike
 • Objekte kulturore
 • Objekte arkitektonike me vlerë
0.0035
97.35 KB