Industritë dhe Zgjidhjet

IT dhe Telekomunikacion

Të përgjithshme

Me kalimn e viteve ne kemi grumbulluar përvojë të lartë në ofrimin e zgjidhjeve të nivelit për biznese dhe qeverinë.

Rrjete kompjuterike

Shtrime të fibrave optike

Rrjete satelitore

Rrjete me mikrovalë

Kulla për antena

Ndërtime të llojeve të ndryshme të rrjeteve

Furnizimi, instalimi dhe mirëmbajtje

Paisje të cilësisë së lartë

 • Routera
 • Switch
 • Firewalls
 • Desktops
 • Servers
 • Storage
 • Printera
 • Fotokopje
Të gjitha projektet e IT dhe Telekomunikacion
 1. Kontratë abonenti
 2. Treguesit e internetit
 3. Siguria në internet
Projekte kryesore
  0.0042
  97.45 KB