Industritë dhe Zgjidhjet

Inxhinieri

Të përgjithshme

R&T Distribution ishte departamenti themelues, i cili filloi aktivitetet e pajisjeve tregtare elektronike në vitin 1998. Një reputacion i mirë dhe përvoja profesionale e fituar nga ky departament i mundësoi R&T Group të krijojë marrëdhënie dhe të bashkëpunojë me disa nga kompanitë më të njohura në industrinë e prodhimit të pajisjeve elektronike.

Inxhinieri strukturore

Inxhinieri strukturore

Projektimi dhe mbikëqyrje për:

 • Kuadrin strukturor
 • Ndërtesat
 • Ndërtime betoni
 • Ndërtime çeliku
 • Ndërtime të përbëra
 • Ndërtime industriale dhe banimi

Inxhinieri civile

Themele të veçanta

Shërbime këshillimore gjeoteknike

Struktura nëntokësore

Sisteme infrastrukture

Ngrohje, kondicionim ajri, ventilim, instalimet elektrike plus :

 • Telefoni
 • Fibra optike
 • Linja interneti me dhe pa kabllo (Wireless)
 • Sisteme radio
 • Sisteme sigurie

Gips

Punime suvaje me gips gypsum

Restaurimi i brendshëm dhe i jashtëm :

 • Objekte historike
 • Objekte kulturore
 • Objekte arkitektonike me vlerë
0.0028
95.03 KB