Industritë dhe Zgjidhjet

Procesi i zgjedhjeve

Të përgjithshme

R&T Group është një kompani me një eksperience të gjatë dhe të suksesshme në procesin e Zgjedhjeve Vendore dhe Parlamentare.

Kompania R&T sh.p.k. përdor teknologjine më të fundit dhe është eksperte në menaxhimin e kapaciteteve teknike dhe njerezore në proceset zgjedhore.

R&T Group merr pjesë në monitorimin dhe regjistrimin e zgjedhjeve vendore dhe parlamantare që prej viti 2009, kur për herë të parë ka filluar të përfshihet teknologjia në proceset zgjedhore.

Zgjidhjet

Monitorimi dhe regjistrimi me tekonologjinë më të fundit i procesit të votimit të zgjedhjeve vendore.

Monitorimi dhe regjistrimi me tekonologjinë më të fundit i procesit të votimit të zgjedhjeve parlamentare.

Raportimi online i rezultateve paraprake.

Monitorimi dhe regjistrimi me tekonologjinë më të fundit i procesit të numrimit të votave në zgjedhjet vendore.

Monitorimi dhe regjistrimi me tekonologjinë më të fundit i procesit të numrimit të votave në zgjedhjet parlamentare.

0.0051
95.95 KB