Industritë dhe Zgjidhjet

Aviacioni civil

Të përgjithshme

Kompania R&T sh.p.k. është një prej partnerëve kryesorë të Albcontrol sh.a., shoqeria aksionere qe menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore shqiptare.

Si partner ekskluziv për territorin e Republikes së Shqiperise, midis të cilave INDRA, R&T sh.p.k. ka ekzekutuar me sukses projekte të shumta me Albcontrol.

Zgjidhjet

Furnizim, mirëmbajtje dhe upgrade të sistemit Garex nga Indra.

Furnizim dhe mirëmbajtje të sistemit DME (Distance Measurement Equipment) nga Indra.

Furnizim dhe mirëmbajtje e konsolave të kulles së kontrollit.

Furnizim dhe mirëmbajtje e sistemit të regjistrimit Ricochet nga Jotron.

Furnizim, instalim dhe mirëmbajtje e rrjetit me Fibra Optike.

Furnizim pjesë këmbimi dhe mirëmbajtje e Radarit nga Indra.

Furnizim pjesë këmbimi dhe mirëmbajtje e sistemit menaxhimit të sipërfaqes nga Searidge.

Furnizim, instalim dhe mirëmbajtje e sistemit të Access Control.

Dhënie me qira e Kullës së Kontrollit për aeroportin e Kukesit.

Të gjitha projektet e aviacioit civil
Projekte kryesore
0.0101
154 KB