• Luigj Gurakuqi, P.89, Shk.A, Kt.10,1001 Tirana
 • 355-(0)-4 2274 778
 • info@rt-grp.com
Energji
You are here: Home \ Projekte \ Energji

Energji

Zhvillimi efektiv dhe përdorimi i burimeve energjitike dhe infrastrukturës shoqëruese është themelor për nxitjen dhe zbatimin e një zhvillimi të qëndrueshëm afatgjatë.

R&T Group është fokusuar në mënyrë të veçantë në:

• Shërbime Inxhinierike dhe Energjie në Sektorin Energjitik
• Rrjete Shperndarjesh Elektrike Urbane dhe Rurale
• Studime Sistemesh
• Kontroll dhe Instrumentalizim

The earth is what we all have in common.

Portfolio
 • Linja 35 kV

  Linja 35 kV

  R&T Group
 • Rikonstruksionin e kabinave te furnizimit te zonave Libohove dhe Valare,Gjirokaster

  Rikonstruksionin e kabinave te furnizimit te zonave Libohove dhe Valare,Gjirokaster

  R&T
 • Instalimi i matesave nje dhe tre fazore

  Instalimi i matesave nje dhe tre fazore

  R&T
 • Ndertim rrjeti TU me Kabell ABC

  Ndertim rrjeti TU me Kabell ABC

  R&T
 • Ndertimi i Linjes se transmetimit 110 kV Babice-Sarande

  Ndertimi i Linjes se transmetimit 110 kV Babice-Sarande

  R&T Group
 • Rikonstruksioni i linjes 110 kV Sharre-Rrashbull

  Rikonstruksioni i linjes 110 kV Sharre-Rrashbull

  R&T Group