• Luigj Gurakuqi, P.89, Shk.A, Kt.10,1001 Tirana
 • 355-(0)-4 2274 778
 • info@rt-grp.com
Ndërtim

Sot suksesi bazohet mbi zgjidhjet komplete që ndërthurin aspektet teknike dhe ekonomike,
mbi sistemet dhe rrjetet, mbi kushtet e ndryshme që duhen marrë në konsideratë.

Në fushën e ndërtimit R&T Group bashkëpunon me partnerë seriozë.
Një nga bashkëpuntorët tanë më të ngushtë është studio e arkitekturës
“Space” në Shtutgard, Gjermani.

Cdo sherbim i ofroar nga R&T Group është i standarteve Europiane
konform cilësise dhe çertifikimeve të bashkimit Europian

R&T Group është fokusuar veçanërisht në:

• Struktura inxhinierike
•  Projektim dhe mbikqyrje në terren për:
o  skelete strukturore
o  ndërtesa
o  ndërtime betoni
o  ndërtime të përbëra
o  ndërtime industriale dhe rezidenciale

Themele speciale
• Struktura inxhinierike civile ne zona urbane
• Shërbime këshillimi gjeoteknike
• Struktura nëntokësore
• Sisteme infrastrukturore
• Ngrohje, kondicionim, ventilim, instalime elektrike:
o Telefoni
o Fibër Optike
o Linja interneti me fije ose pa fije
o Sisteme Radio
o Sisteme Sigurie

• Suvatime me gips
• Restaurime te jashtme e te brendshme te ndertimeve me vlere historike, kulturore dhe arkitekturore (banesa, ura, kala, kisha, xhami, etj.)

The road to success is always under construction.

Portfolio i ndërtimeve te zhvilluara nga R&T

 • Restaurimi dhe rehabilitimi I fasadave ne zonen e mbrojtur te qytetit te Gjirokastres

  Restaurimi dhe rehabilitimi I fasadave ne zonen e mbrojtur te qytetit te Gjirokastres

  R&T
 • Riparimi dhe ndërtimi i infrastrukturës rrugore, belveder dhe plazh publik, Dhraleo, Bashkia e Himarës

  Riparimi dhe ndërtimi i infrastrukturës rrugore, belveder dhe plazh publik, Dhraleo, Bashkia e Himarës

  R&T
 • Rigjenerimi urban i zonës bregdetare në fshatrat Jale dhe Dhërmi, në Bashkinë e Himarës

  Rigjenerimi urban i zonës bregdetare në fshatrat Jale dhe Dhërmi, në Bashkinë e Himarës

  R&T
 • Rikualifikimi urban, restaurimi në fshatin Dhermi, Komuna e Himarës

  Rikualifikimi urban, restaurimi në fshatin Dhermi, Komuna e Himarës

  R&T
 • Ndërtimi i dy fiderave të rinj 20 kV, Fid. 4 dhe Fid. 10- N/Stacioni 110/20 kV Spitallë .

  Ndërtimi i dy fiderave të rinj 20 kV, Fid. 4 dhe Fid. 10- N/Stacioni 110/20 kV Spitallë .

  R&T
 • Fondin Shqiptar te Zhvillimit

  Fondin Shqiptar te Zhvillimit

  R&T