• Luigj Gurakuqi, P.89, Shk.A, Kt.10,1001 Tirana
 • 355-(0)-4 2274 778
 • info@rt-grp.com
Civil Aviation
You are here: Home \ Projekte \ Civil Aviation

R&T Group ka një eksperiencë të konsiderueshme në fushën e aviacionit civil.

Në vitet e fundit ka mbyllur me sukses kontrata për furnizim,
mirëmbajtje dhe support për pajisje dhe shërbime të ndryshme.

Te gjitha kontratat jane nenshkruar ne bashkepunim me Albcontrol
(Sherbimet e Menaxhimit te Hapesires Ajrore Shqiptare)

Fly and you will catch the swallow.

Portfolio i projekteve te aviacionit civil te kryera nga R&T

 • TWR konsole me zgjidhje KVM

  TWR konsole me zgjidhje KVM

  R&T
 • Upgrade sistemi VCS &integrimi i radiove VHF/UHF, Garex

  Upgrade sistemi VCS &integrimi i radiove VHF/UHF, Garex

  R&T
 • Kryerja e testit te penetrimit te rrjetit elektronik te ALBCONTROL SHA

  Kryerja e testit te penetrimit te rrjetit elektronik te ALBCONTROL SHA

  R&T
 • Permiresimi dhe mirmbajtja e Sistemeve VCS Garex

  Permiresimi dhe mirmbajtja e Sistemeve VCS Garex

  R&T
 • Shtrimi i fibrave optike dhe mirmbajtja e atyre ekzistuese

  Shtrimi i fibrave optike dhe mirmbajtja e atyre ekzistuese

  R&T
 • Blerje pajisjesh per sistemin operacional te monitorimit KVM

  Blerje pajisjesh per sistemin operacional te monitorimit KVM

  R&T Group