• Luigj Gurakuqi, P.89, Shk.A, Kt.10,1001 Tirana
 • 355-(0)-4 2274 778
 • info@rt-grp.com
Civil Aviation
You are here: Home \ Projekte \ Civil Aviation

R&T Group ka një eksperiencë të konsiderueshme në fushën e aviacionit civil.

Në vitet e fundit ka mbyllur me sukses kontrata për furnizim,
mirëmbajtje dhe support për pajisje dhe shërbime të ndryshme.

Te gjitha kontratat jane nenshkruar ne bashkepunim me Albcontrol
(Sherbimet e Menaxhimit te Hapesires Ajrore Shqiptare)

Fly and you will catch the swallow.

Portfolio i projekteve te aviacionit civil te kryera nga R&T

 • TWR konsole me zgjidhje KVM

  TWR konsole me zgjidhje KVM

  R&T
 • Furnizim, instalim dhe implementim i automatizmit te sektorit ARO

  Furnizim, instalim dhe implementim i automatizmit te sektorit ARO

  R&T
 • Kontrate me Albcontrol: “Mirembajtje”

  Kontrate me Albcontrol: “Mirembajtje”

  R&T
 • “Shpenzime mirembajtjeje, permisimi dhe blerje pjesesh nderrimi per rrjetin e komunikimit MWL”

  “Shpenzime mirembajtjeje, permisimi dhe blerje pjesesh nderrimi per rrjetin e komunikimit MWL”

  R&T
 • Blerje pjese nderrimi, mirembajtje dhe zgjerimi i rrjetit per Fibra Optike

  Blerje pjese nderrimi, mirembajtje dhe zgjerimi i rrjetit per Fibra Optike

  R&T
 • Upgrade sistemi VCS &integrimi i radiove VHF/UHF, Garex

  Upgrade sistemi VCS &integrimi i radiove VHF/UHF, Garex

  R&T