• Luigj Gurakuqi, P.89, Shk.A, Kt.10,1001 Tirana
 • 355-(0)-4 2274 778
 • info@rt-grp.com
Projekte
You are here: Home \ Projekte
Punimet Tona
 • TWR konsole me zgjidhje KVM

  TWR konsole me zgjidhje KVM

  R&T
 • Furnizim, instalim dhe implementim i automatizmit te sektorit ARO

  Furnizim, instalim dhe implementim i automatizmit te sektorit ARO

  R&T
 • Mirembajtje vjetore per paisje Live Skanera Model DS-45, DS-14, DS-30

  Mirembajtje vjetore per paisje Live Skanera Model DS-45, DS-14, DS-30

  R&T
 • Kontrate me Albcontrol: “Mirembajtje”

  Kontrate me Albcontrol: “Mirembajtje”

  R&T
 • “Shpenzime mirembajtjeje, permisimi dhe blerje pjesesh nderrimi per rrjetin e komunikimit MWL”

  “Shpenzime mirembajtjeje, permisimi dhe blerje pjesesh nderrimi per rrjetin e komunikimit MWL”

  R&T
 • Blerje pjese nderrimi, mirembajtje dhe zgjerimi i rrjetit per Fibra Optike

  Blerje pjese nderrimi, mirembajtje dhe zgjerimi i rrjetit per Fibra Optike

  R&T
 • Mirembajtje vjetore per paisje Live Skanera Model DPP-6p

  Mirembajtje vjetore per paisje Live Skanera Model DPP-6p

  R&T
 • Restaurimi dhe rehabilitimi I fasadave ne zonen e mbrojtur te qytetit te Gjirokastres

  Restaurimi dhe rehabilitimi I fasadave ne zonen e mbrojtur te qytetit te Gjirokastres

  R&T
 • Riparimi dhe ndërtimi i infrastrukturës rrugore, belveder dhe plazh publik, Dhraleo, Bashkia e Himarës

  Riparimi dhe ndërtimi i infrastrukturës rrugore, belveder dhe plazh publik, Dhraleo, Bashkia e Himarës

  R&T
 • Rigjenerimi urban i zonës bregdetare në fshatrat Jale dhe Dhërmi, në Bashkinë e Himarës

  Rigjenerimi urban i zonës bregdetare në fshatrat Jale dhe Dhërmi, në Bashkinë e Himarës

  R&T
 • Rikualifikimi urban, restaurimi në fshatin Dhermi, Komuna e Himarës

  Rikualifikimi urban, restaurimi në fshatin Dhermi, Komuna e Himarës

  R&T
 • Mirmbajtje teknike per paisjet Live Skanera tip DS-45

  Mirmbajtje teknike per paisjet Live Skanera tip DS-45

  R&T
 • Sherbim per implementimin dhe menaxhimin e sistemit te vleresimit te fleteve te votimit ne VNV, transmetimi dhe publikimin e rezultateve

  Sherbim per implementimin dhe menaxhimin e sistemit te vleresimit te fleteve te votimit ne VNV, transmetimi dhe publikimin e rezultateve

  R&T
 • Kontrate me Komisionin Qendror te Zgjedhjeve per: Bashkine Diber

  Kontrate me Komisionin Qendror te Zgjedhjeve per: Bashkine Diber

  R&T
 • Kontrate me Komisionin Qendror te Zgjedhjeve per: Bashkine Kavaje

  Kontrate me Komisionin Qendror te Zgjedhjeve per: Bashkine Kavaje

  R&T
 • Linja 35 kV

  Linja 35 kV

  R&T Group
 • Restaurimin dhe Muzealizimin e Galerise “Marubi”

  Restaurimin dhe Muzealizimin e Galerise “Marubi”

  R&T Group
 • Upgrade sistemi VCS &integrimi i radiove VHF/UHF, Garex

  Upgrade sistemi VCS &integrimi i radiove VHF/UHF, Garex

  R&T
 • Kryerja e testit te penetrimit te rrjetit elektronik te ALBCONTROL SHA

  Kryerja e testit te penetrimit te rrjetit elektronik te ALBCONTROL SHA

  R&T
 • Restaurimi dhe rehabilitimi I fasadave ne zonen e mbrojtur te qytetit te Gjirokastre

  Restaurimi dhe rehabilitimi I fasadave ne zonen e mbrojtur te qytetit te Gjirokastre

  R&T
 • Kontrate me Kishen Katolike – Tirane: Projektim, furnizim dhe instalim i sistemit te ndricimit

  Kontrate me Kishen Katolike – Tirane: Projektim, furnizim dhe instalim i sistemit te ndricimit

  R&T
 • (English) Reconstruction of Security Scanner

  (English) Reconstruction of Security Scanner

  R&T
 • Mirmbajtjen e paisjeve te kontrollit

  Mirmbajtjen e paisjeve te kontrollit

  R&T Group
 • Riparim i Skanerit te Kolipostes Tirane

  Riparim i Skanerit te Kolipostes Tirane

  R&T Group
 • Shërbim për implementimin dhe menaxhimin e sistemit të regjistrimit elektronikisht të proçesit të numërimit të votave dhe transmetimit online të tij nga të gjitha VNV

  Shërbim për implementimin dhe menaxhimin e sistemit të regjistrimit elektronikisht të proçesit të numërimit të votave dhe transmetimit online të tij nga të gjitha VNV

  R&T Group
 • Mirmbajtje Teknike Vjetore per Paisjet Live Skanera te transmetimit te Gjurmeve te gishtave ne Sistemin Afis

  Mirmbajtje Teknike Vjetore per Paisjet Live Skanera te transmetimit te Gjurmeve te gishtave ne Sistemin Afis

  R&T Group
 • Furnizim me skaner për gjurmët e gishtave të Policisë së Shtetit Shqiptar

  Furnizim me skaner për gjurmët e gishtave të Policisë së Shtetit Shqiptar

  R&T
 • Blerje Paisje Shkencore

  Blerje Paisje Shkencore

  R&T Group
 • Rikonstruksioni i salles VIP

  Rikonstruksioni i salles VIP

  R&T Group
 • Blerja e PAPILLON Dipp-6p skaner biometrik dhe Software.

  Blerja e PAPILLON Dipp-6p skaner biometrik dhe Software.

  R&T
 • Ndërtimi i dy fiderave të rinj 20 kV, Fid. 4 dhe Fid. 10- N/Stacioni 110/20 kV Spitallë .

  Ndërtimi i dy fiderave të rinj 20 kV, Fid. 4 dhe Fid. 10- N/Stacioni 110/20 kV Spitallë .

  R&T
 • Zgjedhjet te vitit 2015

  Zgjedhjet te vitit 2015

  R&T Group
 • Permiresimi dhe mirmbajtja e Sistemeve VCS Garex

  Permiresimi dhe mirmbajtja e Sistemeve VCS Garex

  R&T
 • Implementimi i sistemit te vezhgimit per ruajtjen dhe sigurine fizike te HEC-ve dhe KESH sh.a .

  Implementimi i sistemit te vezhgimit per ruajtjen dhe sigurine fizike te HEC-ve dhe KESH sh.a .

  R&T
 • Fondin Shqiptar te Zhvillimit

  Fondin Shqiptar te Zhvillimit

  R&T
 • Shtrimi i fibrave optike dhe mirmbajtja e atyre ekzistuese

  Shtrimi i fibrave optike dhe mirmbajtja e atyre ekzistuese

  R&T
 • Zgjerimin e kapacitetit per sistemin e gjurmeve te gishtave AFIS/APIS Papillon

  Zgjerimin e kapacitetit per sistemin e gjurmeve te gishtave AFIS/APIS Papillon

  R&T Group
 • Rikonstruksion i pjesshem i zyrave te Qendres Kombetare te Kinematografise

  Rikonstruksion i pjesshem i zyrave te Qendres Kombetare te Kinematografise

  R&T Group
 • Zgjerimi i kapaciteteve te sistemit te balistikes ARSENAL/Papillon

  Zgjerimi i kapaciteteve te sistemit te balistikes ARSENAL/Papillon

  R&T
 • Blerje Paisje Shkencore

  Blerje Paisje Shkencore

  R&T
 • Ndertimi i Dhomes se Servereve dhe Rikonstruksioni i Rrjetit Kompjuterik te MPJ-SE

  Ndertimi i Dhomes se Servereve dhe Rikonstruksioni i Rrjetit Kompjuterik te MPJ-SE

  R&T
 • Instalimi i matesave nje dhe tre fazore

  Instalimi i matesave nje dhe tre fazore

  R&T
 • Ndertim rrjeti TU me Kabell ABC

  Ndertim rrjeti TU me Kabell ABC

  R&T
 • Rikonstruksionin e kabinave te furnizimit te zonave Libohove dhe Valare,Gjirokaster

  Rikonstruksionin e kabinave te furnizimit te zonave Libohove dhe Valare,Gjirokaster

  R&T
 • Mirmbajtje teknike vjetore per paisjet Live Skanera te transmetimit te gjurmeve

  Mirmbajtje teknike vjetore per paisjet Live Skanera te transmetimit te gjurmeve

  R&T
 • Menaxhimin e sistemit te numerimit te votave. Bashkia Diber

  Menaxhimin e sistemit te numerimit te votave. Bashkia Diber

  R&T
 • Menaxhimin e sistemit te numerimit te votave. Bashkia Kolonje.

  Menaxhimin e sistemit te numerimit te votave. Bashkia Kolonje.

  R&T
 • instalim i sistemit te sinjalimizit dhe mbrojtjes kundrra zjarrit per Universitetin “Aleksander Moisiu” Durres”

  instalim i sistemit te sinjalimizit dhe mbrojtjes kundrra zjarrit per Universitetin “Aleksander Moisiu” Durres”

  R&T
 • Investim per sistemin e kondicionimit dhe aspirimit te ISUV

  Investim per sistemin e kondicionimit dhe aspirimit te ISUV

  R&T
 • Ndertimi i Linjes se transmetimit 110 kV Babice-Sarande

  Ndertimi i Linjes se transmetimit 110 kV Babice-Sarande

  R&T Group
 • Mirembajtje e pajisjeve te kontrollit te lendeve radioaktive per vitin 2014

  Mirembajtje e pajisjeve te kontrollit te lendeve radioaktive per vitin 2014

  R&T Group
 • Mirembajtje e pajisjeve te kontrollit, skanera per vitin 2014

  Mirembajtje e pajisjeve te kontrollit, skanera per vitin 2014

  R&T Goup
 • Restaurimi i Urës së Goricës në Berat

  Restaurimi i Urës së Goricës në Berat

  R&T
 • Blerje pajisjesh per sistemin operacional te monitorimit KVM

  Blerje pajisjesh per sistemin operacional te monitorimit KVM

  R&T Group
 • Blerje pjesesh nderrimi dhe mirembajtje per VCS, integrm i radiove VHF/UHF, GAREX

  Blerje pjesesh nderrimi dhe mirembajtje per VCS, integrm i radiove VHF/UHF, GAREX

  R&T Group
 • Ndertimi i nje Qendre Sociale multifunksionale ne sherbim te kategorive dhe grupmoshave te ndryshme te shoqerise

  Ndertimi i nje Qendre Sociale multifunksionale ne sherbim te kategorive dhe grupmoshave te ndryshme te shoqerise

  R&T Group
 • Qendra shendetesore nr. 4

  Qendra shendetesore nr. 4

  R&T Group
 • Blerje dhe Instalim paisjesh DME

  Blerje dhe Instalim paisjesh DME

  R&T Group
 • Sherbim te Linjave te Komunikimit te dedikuar per sistemin ALBSReP

  Sherbim te Linjave te Komunikimit te dedikuar per sistemin ALBSReP

  R&T Group
 • Restoration and reconstruction of Albafilm sh.a

  Restoration and reconstruction of Albafilm sh.a

  R&T
 • Construction of the Central Veterinary Laboratory

  Construction of the Central Veterinary Laboratory

  R&T
 • Zgjedhjet e vitit 2013

  Zgjedhjet e vitit 2013

  R&T Group
 • Ndërtimi Dhe Mobilimi Urban I Siperfaqeve Të Zonës 61/1

  Ndërtimi Dhe Mobilimi Urban I Siperfaqeve Të Zonës 61/1

  R&T Group
 • Blerje e pajisjeve per monitorimin e procesit zgjedhor.

  Blerje e pajisjeve per monitorimin e procesit zgjedhor.

  R&T Group
 • Sherbimi I Mirmbajtjes Te Sistemit BLU – BOX

  Sherbimi I Mirmbajtjes Te Sistemit BLU – BOX

  R&T Group
 • lerje Fiber Optike Dhe Percjelles Tokezimi Me Fiber Optike (Opgw), Si Dhe Aksesore Te Tyre

  lerje Fiber Optike Dhe Percjelles Tokezimi Me Fiber Optike (Opgw), Si Dhe Aksesore Te Tyre

  R&T Group
 • Sherbimit te mirembajtjes se sistemit te komunikimit G – G me fibra Optike per nevojat e ANTA sh.a.

  Sherbimit te mirembajtjes se sistemit te komunikimit G – G me fibra Optike per nevojat e ANTA sh.a.

  R&T Group
 • Mirëmbajtjen e Pajisjeve te Kontrollit të Degëve Doganore

  Mirëmbajtjen e Pajisjeve te Kontrollit të Degëve Doganore

  R&T
 • Rehabilitimi i infrastrukture

  Rehabilitimi i infrastrukture

  R&T
 • Mirëmbajtjen e Pajisjeve te Kontrollit të Degëve Doganore

  Mirëmbajtjen e Pajisjeve te Kontrollit të Degëve Doganore

  R&T Group
 • Restaurimi i Kulles

  Restaurimi i Kulles

  R&T Group
 • Restaurimin e Baneses se Pashko Vases

  Restaurimin e Baneses se Pashko Vases

  R&T Group
 • Punime ne Hidrovorin e Velipojes

  Punime ne Hidrovorin e Velipojes

  R&T Group
 • Rikonstruksioni i linjes 110 kV Sharre-Rrashbull

  Rikonstruksioni i linjes 110 kV Sharre-Rrashbull

  R&T Group
 • Rikonstruksion i Qendres kulturore te femijeve ne Shkoder

  Rikonstruksion i Qendres kulturore te femijeve ne Shkoder

  R&T Group
 • Blerje pllaka guri per shtrimin e rruges 13 Dhjetori-28Nentori

  Blerje pllaka guri per shtrimin e rruges 13 Dhjetori-28Nentori

  R&T Group
 • Ndërtim i Mausoleumit të Familjes Mbretëtore

  Ndërtim i Mausoleumit të Familjes Mbretëtore

  R&T Group
 • Furnizim dhe vendosje e Fibres Optike

  Furnizim dhe vendosje e Fibres Optike

  R&T Group
 • Punime perndricimin ne muret e kalave te Shkodres, Beratit, Lezhes, Gjirokastres, Kanines, Krujes, Petreles, Prezes, Elbasanit

  Punime perndricimin ne muret e kalave te Shkodres, Beratit, Lezhes, Gjirokastres, Kanines, Krujes, Petreles, Prezes, Elbasanit

  R&T Group
 • Transferimin e pajisjeve teknologjike nga ndërtesa e vjetër ACC në ndërtesën e re

  Transferimin e pajisjeve teknologjike nga ndërtesa e vjetër ACC në ndërtesën e re

  R&T Group
 • Instalimi dhe rikonstruksioni i dy godinave te rejave

  Instalimi dhe rikonstruksioni i dy godinave te rejave

  R&T
 • Construction of a residential complex of 4 villas in Drimadhe, Dhermi

  Construction of a residential complex of 4 villas in Drimadhe, Dhermi

  R&T
 • Construction of sea barriers -Kavaje Karpen

  Construction of sea barriers -Kavaje Karpen

  R&T
 • Zgjedhjet e vitit 2011

  Zgjedhjet e vitit 2011

  R&T Group
 • Implementimin dhe menaxhimin te kamerave per procesin zgjedhor

  Implementimin dhe menaxhimin te kamerave per procesin zgjedhor

  R&T Group
 • Rikonstruksion rruga Pedonale’ Zona Muze 13 Dhjetori’ Shkoder

  Rikonstruksion rruga Pedonale’ Zona Muze 13 Dhjetori’ Shkoder

  R&T Group
 • Ndertimin e rrjetit kabllore Ajror me Fiber-Optike

  Ndertimin e rrjetit kabllore Ajror me Fiber-Optike

  R&T Group
 • Ndertim Linje 110 kV me Dy Qarqe Tirana 2-Selite

  Ndertim Linje 110 kV me Dy Qarqe Tirana 2-Selite

  R&T Group
 • Ndertimi i Sistemit te Parkimit dhe Kompleksit te Sherbimeve Mbeshtetese te ANTA sh.a

  Ndertimi i Sistemit te Parkimit dhe Kompleksit te Sherbimeve Mbeshtetese te ANTA sh.a

  R&T Group
 • Construction of new chancellery building at Swiss Embassy

  Construction of new chancellery building at Swiss Embassy

  R&T
 • Ndertimi i 6 Vilave Private Tre-kateshe.

  Ndertimi i 6 Vilave Private Tre-kateshe.

  R&T
 • Kontrate me AKSHI per Shtrimi me fiber optike

  Kontrate me AKSHI per Shtrimi me fiber optike

  R&T
 • Mirembajtja e sistemit te komunikimit G – G me fibra Optike per nevojat e ANTA sh.a.

  Mirembajtja e sistemit te komunikimit G – G me fibra Optike per nevojat e ANTA sh.a.

  R&T Group
 • Construction of Rental Houses for Social Purposes

  Construction of Rental Houses for Social Purposes

  R&T
 • Rehabilitation of the Infrastructure inside and around the Medieval Castle

  Rehabilitation of the Infrastructure inside and around the Medieval Castle

  R&T
 • Zgjedhjet e vitit 2009

  Zgjedhjet e vitit 2009

  R&T Group
 • Restaurim i pikave te trashegimise historike ne Kruje dhe Himare

  Restaurim i pikave te trashegimise historike ne Kruje dhe Himare

  R&T Group
 • Restaurim ndërtesash monument kulture ne Shkoder.

  Restaurim ndërtesash monument kulture ne Shkoder.

  R&T
 • Construction of Transmission Line 400 kV between Tirana and Podgorica

  Construction of Transmission Line 400 kV between Tirana and Podgorica

  R&T
 • Rikonstruksioni i nderteses se Autoritetit

  Rikonstruksioni i nderteses se Autoritetit

  R&T
 • Instalimi me OPGW

  Instalimi me OPGW

  R&T
 • Ndërtimi i pikës së kalimit kufitar në Qafë-Botë,

  Ndërtimi i pikës së kalimit kufitar në Qafë-Botë,

  R&T
 • Restaurimi i Kishës së Shën Mërisë në Elbasan.

  Restaurimi i Kishës së Shën Mërisë në Elbasan.

  R&T
 • Restaurimi i Kompleksit të Teqesë Frashër, Përmet.

  Restaurimi i Kompleksit të Teqesë Frashër, Përmet.

  R&T
 • Ndërtimin e rrjetit kabllor telefonik te zones 4 dhe 18 në Tiranë

  Ndërtimin e rrjetit kabllor telefonik te zones 4 dhe 18 në Tiranë

  R&T Group
 • Poste Pune Profesional për sistemin AFIS/APIS

  Poste Pune Profesional për sistemin AFIS/APIS

  R&T Group
 • Construction and reconstruction at Academy of Police

  Construction and reconstruction at Academy of Police

  R&T
 • Construction of multifunctional building in Shkodra

  Construction of multifunctional building in Shkodra

  R&T
 • Restaurimi i Fasadave te Rrugeve Monument Kulture

  Restaurimi i Fasadave te Rrugeve Monument Kulture

  R&T
 • Ndertim i pikes se kontrollit

  Ndertim i pikes se kontrollit

  R&T Group
 • Zgjerimin e rrjetit kabllor urban per qytetin e Tiranes

  Zgjerimin e rrjetit kabllor urban per qytetin e Tiranes

  R&T Group
 • Zgjerimin e rrjetit kabllor urban per qytetin e Korces

  Zgjerimin e rrjetit kabllor urban per qytetin e Korces

  R&T Group
 • Rikonstruksionin e shkollave “Hasan Prishtina dhe “Ramazan Jarani”

  Rikonstruksionin e shkollave “Hasan Prishtina dhe “Ramazan Jarani”

  R&T Group
 • Ndertimin e rrjetit kabllor me fiber optike per institucionet e qytetit te Tiranes

  Ndertimin e rrjetit kabllor me fiber optike per institucionet e qytetit te Tiranes

  R&T Group
 • Ndertimin e rrjetit kabllor me fiber optike per sistemin C4

  Ndertimin e rrjetit kabllor me fiber optike per sistemin C4

  R&T Group
 • Krijimi i Qendres per Restaurimin e Monumenteve

  Krijimi i Qendres per Restaurimin e Monumenteve

  R&T
 • Furnizim me pajisje per zbulim lendesh eksplozive (donacion per Policine e Shtetit)

  Furnizim me pajisje per zbulim lendesh eksplozive (donacion per Policine e Shtetit)

  R&T Group
 • Pajisje te Kontrollit Operativ ne Distance me Anen e Gjurmeve te Duarve (Hardware dhe Software)

  Pajisje te Kontrollit Operativ ne Distance me Anen e Gjurmeve te Duarve (Hardware dhe Software)

  R&T Group
 • Construction of Fushe-Kruja Prison

  Construction of Fushe-Kruja Prison

  R&T
 • Construction of Vehicle Inspection facilities

  Construction of Vehicle Inspection facilities

  R&T
 • Ndertim montim i linjes 20 KV Vlore

  Ndertim montim i linjes 20 KV Vlore

  R&T Group
 • Ndertimi i rrjetit dixhital me fibra optike ne segmentet Rinas-Vore, Rinas-Kamez

  Ndertimi i rrjetit dixhital me fibra optike ne segmentet Rinas-Vore, Rinas-Kamez

  R&T Group
 • Furnizim dhe instalim motogjeneratoresh, stabilizatoresh

  Furnizim dhe instalim motogjeneratoresh, stabilizatoresh

  R&T Group
 • Furnizim dhe instalim pajisjesh per zbulim lendesh radioaktive

  Furnizim dhe instalim pajisjesh per zbulim lendesh radioaktive

  R&T Group
 • Instalimi i rrjetit kompjuterik (LAN), rrjetit elektrik dhe telefonik ne godinen qendrore te KESH sh.a.

  Instalimi i rrjetit kompjuterik (LAN), rrjetit elektrik dhe telefonik ne godinen qendrore te KESH sh.a.

  R&T Group
 • Furnizim dhe instalim i pajisjeve te sistemit C-4I

  Furnizim dhe instalim i pajisjeve te sistemit C-4I

  R&T Group
 • Rikonstruksioni i rrjetit kompjuterik te ISPMb

  Rikonstruksioni i rrjetit kompjuterik te ISPMb

  R&T Group
 • Construction of a residential complex

  Construction of a residential complex

  R&T Group
 • Mirembajtja e sistemit ARSENAL te provave balistike

  Mirembajtja e sistemit ARSENAL te provave balistike

  R&T Group
 • Kontrate me DP Doganave

  Kontrate me DP Doganave

  R&T Group
 • Furnizim dhe instlim studio per Departamentin e Femijeve ne TV Kombetar Shqiptar

  Furnizim dhe instlim studio per Departamentin e Femijeve ne TV Kombetar Shqiptar

  R&T Group
 • Furnizim dhe instalim i pajisjeve Live Scanner per kontrollin e gjurmeve ne distance

  Furnizim dhe instalim i pajisjeve Live Scanner per kontrollin e gjurmeve ne distance

  R&T Group
 • Furnizimi, ndertimi dhe instalimi i lidhjes me fibra optike te Dispecerise Qendrore meN/st. 220/110/35/20 KV te Tiranes

  Furnizimi, ndertimi dhe instalimi i lidhjes me fibra optike te Dispecerise Qendrore meN/st. 220/110/35/20 KV te Tiranes

  R&T Group
 • Furnizim Paisje Jolineare per montazhin elektronik-Instalimi, punime restaurimi

  Furnizim Paisje Jolineare per montazhin elektronik-Instalimi, punime restaurimi

  R&T Gruop
 • Fotokopje bardh e zi dhe me ngjyra

  Fotokopje bardh e zi dhe me ngjyra

  R&T Group
 • Montimi i linjes 20KV te Elbasanit

  Montimi i linjes 20KV te Elbasanit

  R&T
 • Ndertimi i Shkolles 8-vjecare Cerrik, Elbasan

  Ndertimi i Shkolles 8-vjecare Cerrik, Elbasan

  R&T Group
 • Kontrate per punime rikonstruksioni dhe instalim pajisjesh ne godinen e Kryeministrise

  Kontrate per punime rikonstruksioni dhe instalim pajisjesh ne godinen e Kryeministrise

  R&T
 • Rikonstruksion i Qendres Kulturore Berat

  Rikonstruksion i Qendres Kulturore Berat

  R&T
 • Furnizim me pajisje komunikimi per ANTA sh.a

  Furnizim me pajisje komunikimi per ANTA sh.a

  R&T
 • Ndërtimi i rrjetit të komunikimit C4 dhe ndërtimi i rrjetit kompjuterik ne Ministrin e Mbrojtjes.

  Ndërtimi i rrjetit të komunikimit C4 dhe ndërtimi i rrjetit kompjuterik ne Ministrin e Mbrojtjes.

  R&T
 • Furnizim me pajisje elektronike

  Furnizim me pajisje elektronike

  R&T
 • Rikonstruksion ne Spitalin e Durresit

  Rikonstruksion ne Spitalin e Durresit

  R&T
 • Blerje paisje dhe skaner per balistiken

  Blerje paisje dhe skaner per balistiken

  R&T
 • Montimin e Bokseve Individuale dhe Kolektive ne rrethet Tirane, Durres, Shkoder, Diber, Mat, Kurbin, Lushnje, Fier, Berat, Skrapar

  Montimin e Bokseve Individuale dhe Kolektive ne rrethet Tirane, Durres, Shkoder, Diber, Mat, Kurbin, Lushnje, Fier, Berat, Skrapar

  R&T
 • Blerje skaner per kontroll bagazhesh

  Blerje skaner per kontroll bagazhesh

  R&T
 • Furnizim dhe instalim i Sistemit Automatik per Identifikimin e Testeve Balistike

  Furnizim dhe instalim i Sistemit Automatik per Identifikimin e Testeve Balistike

  R&T
 • Ngritja e Studios TV Shkoder

  Ngritja e Studios TV Shkoder

  R&T
 • Blerja dhe Instalimi i Pajisjeve Shkencore

  Blerja dhe Instalimi i Pajisjeve Shkencore

  R&T
 • Ngritja e Studios TV ne Shkoder

  Ngritja e Studios TV ne Shkoder

  R&T