• Luigj Gurakuqi, P.89, Shk.A, Kt.10,1001 Tirana
  • 355-(0)-4 2274 778
  • info@rt-grp.com
Shërbime dhe produkte
You are here: Home \ Shërbime dhe produkte
Produkte dhe sherbime te R&T Group

distribution

Distribucion

R&T Distribucion, është sektori më i vjetër në shoqërinë R&T group dhe i ka fillesat e tij që në vitin 1998 në
tregtimin e pajisjeve elektronike.

construction-laws

Ndërtim

Sot suksesi bazohet mbi zgjidhjet komplete që ndërthurin aspektet teknike dhe ekonomike, mbi sistemet dhe rrjetet,
mbi kushtet e ndryshme që duhen marrë në konsideratë

renewable energy

Energji

Zhvillimi efektiv dhe përdorimi i burimeve energjitike dhe infrastrukturës shoqëruese është themelor
për nxitjen dhe zbatimin e një zhvillimi të qëndrueshëm afatgjatë.

home2

Konsulencë

Stafi ynë i specializuar ofron nivel të lartë ekspertize në
planifikim, strategji, politika dhe drejtime biznesi.

backlinkfy+consulting+services

Pajisje

R&T Grup ka një eksperiencë të konsiderueshme
në furnizimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e llojeve
të ndryshme pajisjesh dhe sistemesh.

it

IT & Telekomunikacion

Përsa i përket aktivitetit të R&T Grup në IT & Telekomunikacion, ne kemi eksperiencë të konsiderueshme teknike
për të dhënë asistencë të plotë në të gjitha shërbimet dhe trajnimet për klientët.