• Luigj Gurakuqi, P.89, Shk.A, Kt.10,1001 Tirana
  • 355-(0)-4 2274 778
  • info@rt-grp.com
Kodi i sjelljes
You are here: Home \ Kodi i sjelljes

Raporto!

Misioni ynë në R&T shpk është për të arritur kënaqësinë e konsumatorit duke përmirësuar vazhdimisht produktet dhe shërbimet tona në mënyrë që të sigurojnë dhe përmbushin ose tejkalojnë në vazhdimësi pritjet dhe kërkesat e konsumatorit.

Ne synojmë për të sjellë produkte dhe shërbime të dobishme për sektorët në tregun tonë të përzgjedhur , rrisim bizneset tona dhe vazhdimisht të shpërblejme konsumatorët dhe besnikërinë e personelit.

Ju lutem raportoni cdo shqetesim te: raporto@rt-grp.com

Vlerat tona

Vlerat e Korporates
Brenda kontekstit të vlerave tona, ne kultivojmë një kulturë të ambicieve dhe bashkëpunimit kolektiv, duke inkurajuar llogaridhënien individuale për arritjen e një qëllimi të përbashkët. Në të njëjtën kohë, nderojmë besimin e ndërsjellë dhe respektin mes njëri-tjetrit. Ne krenohemi me vlerat tona korporative:

INTEGRITETI
Praktika etike biznesi
Transparence
Komunikim i hapur

ARRITJE E REZULTATEVE
Vlera e aksionereve
Objektiva te qarte
Standarde te larta

VLERA PER KLIENTIN
Parashikimi i nevojave të klientit
Zgjidhje inovative
Cilesi e larte produktesh dhe sherbimesh

PERMIRESIM I VAZHDUESHEM
Organizim me mundesi mesimi
Vullneti per ndryshim
Investimi ne njerez

PERGJEGJESIA SOCIALE E KORPORATES
Siguria ne plan te pare
Zhvillim I qendrueshem
Menaxhim dhe Mbrojtje e Mjedisit