• Luigj Gurakuqi, P.89, Shk.A, Kt.10,1001 Tirana
 • 355-(0)-4 2274 778
 • info@rt-grp.com
Kodi i sjelljes
You are here: Home \ Kodi i sjelljes

Raporto!

Misioni ynë në R&T shpk është për të arritur kënaqësinë e konsumatorit duke përmirësuar vazhdimisht produktet dhe shërbimet tona në mënyrë që të sigurojnë dhe përmbushin ose tejkalojnë në vazhdimësi pritjet dhe kërkesat e konsumatorit.

Ne synojmë për të sjellë produkte dhe shërbime të dobishme për sektorët në tregun tonë të përzgjedhur , rrisim bizneset tona dhe vazhdimisht të shpërblejme konsumatorët dhe besnikërinë e personelit.

Ju lutem raportoni cdo shqetesim te: raporto@rt-grp.com

  Vlerat tona

  Vlerat e Korporates
  Brenda kontekstit të vlerave tona, ne kultivojmë një kulturë të ambicieve dhe bashkëpunimit kolektiv, duke inkurajuar llogaridhënien individuale për arritjen e një qëllimi të përbashkët. Në të njëjtën kohë, nderojmë besimin e ndërsjellë dhe respektin mes njëri-tjetrit. Ne krenohemi me vlerat tona korporative:

  INTEGRITETI
  Praktika etike biznesi
  Transparence
  Komunikim i hapur

  ARRITJE E REZULTATEVE
  Vlera e aksionereve
  Objektiva te qarte
  Standarde te larta

  VLERA PER KLIENTIN
  Parashikimi i nevojave të klientit
  Zgjidhje inovative
  Cilesi e larte produktesh dhe sherbimesh

  PERMIRESIM I VAZHDUESHEM
  Organizim me mundesi mesimi
  Vullneti per ndryshim
  Investimi ne njerez

  PERGJEGJESIA SOCIALE E KORPORATES
  Siguria ne plan te pare
  Zhvillim I qendrueshem
  Menaxhim dhe Mbrojtje e Mjedisit