• Luigj Gurakuqi, P.89, Shk.A, Kt.10,1001 Tirana
  • 355-(0)-4 2274 778
  • info@rt-grp.com
Internet & Telephony
You are here: Home \ Projects \ Internet & Telephony
phone-499991_1280

Kompania R&T sh.p.k. ofron sherbim publik te Telefonise fikse me tarifa konkuruese.
Abonentet kanë mundësi komunikimi lokal, kombëtar dhe ndërkombëtare me cilësi të lartë.
Ne kete sherbim, R&T sh.p.k ofron:
  Mundësi per kryerjen dhe marrjen e thirrjeve telefonike kombëtare dhe ndërkombëtare,
si  dhe aksesin në shërbimet e emergjencës.
Mundësi për të marrë në telefon numrat e emergjencës.

Gjithashtu perfshihen:

· Tarifa të detajuara dhe të kontrollueshme permes ofrimit te fatures se detajuar
· Pagesën përkatëse për çdo komunikim të kryer
· Identifikimi i thirrjeve hyrese / dalese
· Identifikimi i thirrjeve te humbura
· Rimarrja e numrit te fundit dales / hyres
· Shërbimi i Operatorit 24/7
· Numeratori telefonik për abonentët, perfshire informacione
· Sherbimi “billing” i thirrjeve.
· Asistence e plote teknike 24/7 nepermjet telefonit ose ne shtepine e abonentit.
· Pranimi i ankesave me shkrim dhe me telefon i abonenteve.

Sherbimi i aksesit Internet:

“ R&T “ sh.p.k ofron sherbim Interneti per klientet.
Me këtë lloj shërbimi klientëve u krijohet mundësia për të patur akses në rrjetin e Internetit.
Kapaciteti i kërkuar është plotësisht i dedikuar.

Avantazhet:

·    Shërbimet dhe mirëmbajtja janë të centralizuara
·    Lidhja siguron deri në 8 Mbps
·    Mundëson ofrimin e shërbimit në të gjithë qytetin e Tiranes
bazuar në një rrjet te sigurt
·    Shërbim me një nivel të mirë për 24/7
·    Pajisjet konfigurohen dhe instalohen nga R&T sh.p.k. prane klientit.

 

Tarifat per sherbimin telefonik : 

Nr.

Destinacioni nga rrjeti R&T sh.p.k. drejt …

Tarifa ( Lek./min. )

1

Rrjeti  LOKAL

 

 

Orari 08:00-21:00

3

 

Orari 21:00-08:00

1.9

2

Albtelecom – Tirane

4.4

3

Operatore Alternative – Rajoni Tirane

4.4

4

Rrjeti Albtelecom – Kombetare

8.6

5

Operatore te tjere Alternative

10

6

Rrjetet e Operatoreve MOBILE.

36

7

Bisedat Telefonike – NDERKOMBETARE.

 

 

Zona  I

22

 

Zona  II

46

 

Zona  III

95

 

Zona  IV

135

 

Zona  V

238

 

Zona  VI

740

Tarifa e Instalimit                               1,500 Leke

Tarifa e Pajtimit mujor                        300 Leke

Njesia baze e tarifimit                         per sekonde

Shenim: Tarifat e mesiperme perfshijne TVSH

Tarifat per sherbimin e internetit : 

Nr.

Shpejtesia e Transmetimit

Tarifa  mujore ( Lek./muaj )

1

64Kbps. / 64kbps.

1,100

2

128Kbps. / 64kbps.

1,400

3

256Kbps. / 64kbps.

1,650

4

256Kbps. / 128kbps.

1,800

5

512Kbps. / 64kbps.

1,900

6

512Kbps. / 128kbps.

2,100

7

512Kbps. / 256kbps.

2,300

8

1024Kbps. / 256kbps.

2,500

9

1024Kbps. / 512kbps.

2,700

10

2048Kbps. / 256kbps.

2,900

11

4096Kbps. / 512kbps.

3,200

Tarifa e Instalimit: 2.500 Leke

Modemi sigurohet nga “ R&T “ sh.p.k. dhe mbetet prone e tij.

Shenim: Tarifat e mesiperme perfshijne TVSH