• English    Shqip    Search

Energji

Ndërtimi i linjës 110 kV me dy qarqe Tirana 2-Selitë

01.09.2011

Ndërtimi i linjës 110 kV me dy qarqe Tirana 2-Selitë Investitor : OST Linja eshte totalisht e re Jane ndertuar 22 cope bazamente dhe shtylla totalisht te reja Jane instaluar 42 km percjelles (240x40) Eshte instaluar 7.3...More

Category: Energy

Rikonstruksioni i linjës 110 kV Sharrë - Rrashbull

01.10.2012

Rikonstruksioni i linjes 110 kV Sharrë - Rrashbull. Investitor: Operatori i Sistemit të Shpërndarjes Eshte bere rikonstruksioni i 70 shtyllave te Tensionit te Larte Jane instaluar 80 km percjelles (125/25) More

Category: Energy

Zëvendësimi i përcjellësit të mbrojtjes nga goditjet atmosferike me OPGW në Linjen 220 kV Fierzë - Kufi (Prizren)

01.10.2012

Zëvendësimi i përcjellësit të mbrojtjes nga goditjet atmosferike me OPGW në Linjen 220 kV Fierzë - Kufi (Prizren) Investitor: Operatori i Sistemit të Shpërndarjes Projekt per ndertimin e OPGW nga Nenstacioni i Fierzes deri...More

Category: Energy

Projekti i Linjës 110 kV N/Stacioni 220 Tirana 1 – N/Stacioni 110kV Uzina Traktori - kalimi i linjës nga ajrore në kabllore

13.10.2011

Projekti i Linjës 110 kV N/Stacioni 220 Tirana 1 – N/Stacioni 110kV Uzina Traktori, në kampatën ndërmjet shtyllave nr. 61 – portal në N/stacionin U.Traktori - kalimi i linjës nga ajrore në kabllore. Investitor : PIU Bashkia...More

Category: Energy

Projekti i linjës 2x110kV Uzina e Traktorëve - Selitë dhe Uzina e Traktorëve-Ibë në zonën ndërmjet shtyllave 1-4 - kalimi i linjës nga ajore në kabllore

16.09.2011

Projekti i linjës 2x110kV Uzina Traktorit-Selitë dhe Uzina Traktorit-Ibë në zonën ndërmjet shtyllave 1-4 - kalimi i linjës nga ajrore në kabllore. Investitor : PIU Bashkia TiranëMore

Category: Energy

Newsitem 1 till 5 out of 11 newsitems.
First page < Previous 1-5 6-10 11-11 Next > Last page